สื่อความรู้คลิปวิดีโอ/คลิปเสียง

Dublin Core

Title

สื่อความรู้คลิปวิดีโอ/คลิปเสียง

Collection Items

หลักการดูแลผู้สูงอายุแบบง่าย 3 อ 2 ส 1ย
หลักการดูแลผู้สูงอายุแบบง่าย 3 อ 2 ส 1ย
มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323

5 ด้าน เตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย เพื่อใจเป็นสุข
เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย เพื่อใจเป็นสุข Happy Pre-Aging โดยใช้ หลัก 3 ล 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านร่างกาย กินเป็น นอนหลับ ขยับกาย สบายจิต 2) ด้านความคิดและจิตใจ ตั้งเป้าหมายชีวิต คิดสู้ปัญหา พัฒนาสมอง มองเห็นคุณค่าชีวิต 3) ด้านเศรษฐกิจ วางแผนใช้จ่าย…

Mind Voice...เสียงที่ต้องใช้ใจฟัง
1.อะไรคือสัญญาณเสี่ยงฆ่าตัวตายบนโลกออนไลน์
2.ถ้าเรามีความคิดไม่อยากอยู่แล้ว ทำอย่างไรดี ?
3.ศิลปินค่าย Tero Music
4.Copycat Suicide คืออะไร?
5. ศิลปินค่าย Tero Music
6.โรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตาย เกี่ยวกันไหม?
7.ศิลปินค่าย Tero…

ความกลัวที่เกิดจากโควิด
video ความกลัวที่เกิดจากโควิด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความกลัวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วัคซีนใจในชุมชุมน 4 สร้าง 2 หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต.
หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต เกิดจากบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 และส่วนภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 7…

ขอนแก่น สร้างวัคซีนกายและใจในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)
“สร้างวัคซีนใจในชุมชน”

ขอนแก่นเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน covid -19 โดยอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)

โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวสร้างขวัญและกำลังใจแก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว…

การเสริมสร้างวัคซีนครอบครัว
video การเสริมสร้างวัคซีนครอบครัว

ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ถดถอยต่อเนื่องยาวนาน การปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ซึ่งมีการเว้นระยะห่างมากขึ้น

ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
video ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุมีเนื้อหาเกี่ยวกับท่าออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เช่น

ท่านั่ง
ท่ายืน เป็นต้น
View all 317 items

Collection Tree

Social Bookmarking