คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (14 total)

  • Publisher is exactly "สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

สถาบันสุขภาพจิตเด็กตะวันออก.pdf
รู้หรือไม่ว่า ⁉️ จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากจะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีความเครียด วิตกกังวล เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าเด็กและวัยรุ่นก็เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันแต่การแสดงออกเด็กๆนั้นอาจมีความแตกต่างจากของผู้ใหญ่

Position: 642 (123 views)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กตะวันออก.pdf
ลูกบ้านไหนติดโทรศัพท์ ติดเกมบ้าง ยกมือขึ้น ⁉️ จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากจะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเรา
จะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กๆก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ และมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน…

Position: 711 (114 views)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กตะวันออก.pdf
รู้หรือไม่ว่า ⁉️ จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากจะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีความเครียด วิตกกังวล เด็กและวัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กเล็กก็มีความเครียด วิตกกังวลได้เช่นกันแต่การแสดงออกถึงความเครียดของเด็กๆนั้นอาจมีความแตกต่างจากของผู้ใหญ่…

Position: 662 (120 views)

เทคนิคการปรับพฤติกรรมลูก by การศึกษาพิเศษ.pdf
ทคนิคการปรับพฤติกรรมลูกรัก ความสุขในบ้านเกิดขึ้นได้ การปรับพฤติกรรมลูกรักให้ถูกวิธี

Position: 764 (108 views)

เตรียมพร้อมรับมือ พฤติกรรมช่วงโควิด by AHB.pdf
จากการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้เด็กๆถูกจำกัดพื้นที่มากขึ้น

Position: 702 (115 views)

ข้อควรระวังน้ำอัดลมกับยาจิตเวช.pdf
รู้หรือไม่ ทำไมไม่ควรกินยาร่วมกับน้ำอัดลม/ชา

Position: 642 (123 views)

การใช้ยาจิตเวชในเด็ก By Rx..pdf
การใช้ยาจิตเวชในเด็ก จะดีแค่ไหนถ้าเราช่วยกันออกแบบให้ใช้ยาได้ถูกต้อง

Position: 625 (126 views)

โรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น .pdf
โรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น เบื่อหน่าย หงุดหงิดง่าย ท้อแท้ ไม่อยากไปโรงเรียน

Position: 523 (166 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2