Browse Items (205 total)

  • Type is exactly "video"

Capture.JPG
หลักการดูแลผู้สูงอายุแบบง่าย 3 อ 2 ส 1ย
มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323

Capture.JPG
1.อะไรคือสัญญาณเสี่ยงฆ่าตัวตายบนโลกออนไลน์
2.ถ้าเรามีความคิดไม่อยากอยู่แล้ว ทำอย่างไรดี ?
3.ศิลปินค่าย Tero Music
4.Copycat Suicide คืออะไร?
5. ศิลปินค่าย Tero Music
6.โรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตาย เกี่ยวกันไหม?
7.ศิลปินค่าย Tero…

1650270654207 (1).pdf
video ความกลัวที่เกิดจากโควิด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความกลัวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1650259007373.pdf
หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต เกิดจากบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 และส่วนภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 7…

1650249304534.pdf
“สร้างวัคซีนใจในชุมชน”

ขอนแก่นเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน covid -19 โดยอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)

โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวสร้างขวัญและกำลังใจแก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว…

1649741907107.pdf
video การเสริมสร้างวัคซีนครอบครัว

ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ถดถอยต่อเนื่องยาวนาน การปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ซึ่งมีการเว้นระยะห่างมากขึ้น

1649315117110.pdf
video หนองขาหย่าง วิถีชีวิตใหม่ เติมพลังใจ อึด ฮึด สู้ กู้วิกฤตโควิด 19 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเสริมสร้างแรงกาย พลังใจในสถานการณ์โควิด 19 ของบุคลากรสารณสุขหนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี

1649137624059.pdf
video ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุมีเนื้อหาเกี่ยวกับท่าออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เช่น

ท่านั่ง
ท่ายืน เป็นต้น
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2