คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ขยับข้อต่อ

messageImage_1635735088842.pdf
video สอน ขยับข้อต่อ แขนขา สำหรับ เด็กเกร็ง ข้อยึด Passive Movement เด็กสมองพิการ โดยกายภาพบำบัดเด็ก

Position: 866 (285 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2