Browse Items (2 total)

  • Tags: ทำงาน

1649051913417.pdf
video โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน

วันนี้เรามีโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ที่มุ่งหวังให้ประชาชนวัยทำงานมีความสุขและสามารถดูแลจิตใจของตนเองและครอบครัวได้ เพื่อนำไปสู่วัยทำงานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด”มาฝากทุกท่านนะคะ…

โรลอัพ 10 วิธีสร้างสุขในการทำงาน.pdf
infographic 10 วิธีสร้างสุขในการทำงาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความสุขในที่ทำงาน เช่น

ทบทวนสิ่งดีๆี่เกิดดขึ้นในแต่ละวัน
มีอารมณ์ขันและส่งยิ้มให้กันเสมอ
เอ่ยคำขอโทษ และขอบคุณให้เป็นนิสัย
ตั้งเป้าหมายและลงมือทำ เป็นต้น
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2