คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: เด็กดื้อ

13.JPG
งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมักพบปัญหาเด็กที่หลากหลาย ในบรรดา
คำถามที่พบบ่อย คือ ลูกมีพฤติกรรมไม่ดีจะปรับพฤติกรรมอย่างไร คู่มือ“เด็กดื้อทำอย่างไรดี?” ฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจนำไปใช้กับบุตรหลานของท่าน…

Position: 1003 (439 views)

14.JPG
งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมักพบปัญหาเด็กที่หลากหลาย ในบรรดาคำถามที่พบบ่อย คือ ลูกมีพฤติกรรมไม่ดีจะปรับพฤติกรรมอย่างไร คู่มือ"เด็กดื้อทำอย่างไรดี!" ฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจนำไปใช้กับบุตรหลานของท่าน…

Position: 631 (562 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2