คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (77 total)

  • Tags: เด็ก

อีคิวคืออะไร.pdf
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก คือ การรู้จัก เข้าใจ และควบคุมทางอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

Position: 275 (1052 views)

โรคซึมเศร้า แผ่น 2.pdf
ภาวะซึมเศร้าในเด็ก

Position: 578 (565 views)

4.เล่นเกมแต่พอดี.pdf
เล่นเกมแต่พอดี

Position: 594 (549 views)

messageImage_1634610500763.pdf
การสื่อสารกับเด็กในช่วงภาวะโควิด-19 เราจะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กอย่างไรให้เข้าใจ

Position: 848 (444 views)

FM-9218-1584586607.pdf
สุขภาพช่องปากในเด็กกลุ่มอาการดาวน์

Position: 910 (426 views)

การสร้างวินัยเชิงบวก.pdf
วินัยเชิงบวก” ยืนอยู่บนหลักความเชื่อที่ว่า ไม่มีเด็กคนใดเป็นเด็กเลวร้าย มีแต่การแสดงออกพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีพฤติกรรมดีต้องได้รับการสอนและสนับสนุน พฤติกรรมไม่ดีต้องได้รับการปรับโดยไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางกายและวาจา

Position: 6 (11064 views)

คำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงภาวะเครียดหลังเหตุรุนแรง.pdf
คำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงภาวะเครียดหลังเหตุรุนแรง "สำหรับเด็กเล็ก"

Position: 840 (446 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2