Browse Items (4 total)

  • Tags: เพลง

เพลงและนิทานอีคิว.pdf
คู่มือเพลงและนิทานอีคิว

3 (2).pdf
ตอนนี้แม้การติดเชื้อจะลดลง....แต่ก็ยังคงประมาทไม่ได้......ขอให้ทุกคนโปรดช่วยกัน Physical Distancing ต่อไปอีก...เราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับ "การ์ดอย่าตก'...We are Guard Don't Fall..
ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ …

2.JPG
กรมสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

ประพันธ์ และ ขับร้องโดย บิทเติ้ล (ผู้ขับร้องเพลง ห้านาทีบรรลุธรรม)

เมื่อท้องฟ้าที่เคยสดใส มาเปลี่ยนสีไปในพริบตา
ต้องทำเช่นไร ถึงจะฟันฝ่า…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2