เลือกดูจากรายการ


87472702_1195909680579246_1873302513600430080_n.pdf

infographic ท่องให้ขึ้นใจ 5 คาถา“อย่ากลัว COVID-19

.อย่ากลัวไวรัส จนเชื่อข่าวปลอมข่าวลือ หรือเพิ่มความหวาดวิตกให้สังคม

2.อย่ากลัวคนอื่น จนไม่กล้าเข้าใกล้ใคร…

Position: 606 (66 views)

messageImage_1635733024373.jpg

คลิปเสียง หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 : วันที่ 8 สติเป็นวิถีสร้างความเข้มแข็งในจิตใจ

คลิปเสียง หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 : วันที่ 8 สติเป็นวิถีสร้างความเข้มแข็งในจิตใจ

Position: 881 (44 views)

messageImage_1635730440406.pdf

คลิปเสียง หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 : วันที่ 5 สติใคร่ครวญ

คลิปเสียง หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 : วันที่ 5 สติใคร่ครวญ

Position: 768 (51 views)

messageImage_1635729478585.pdf

คลิปเสียง หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 : วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ช่วยจัดการกับอารมณ์ลบที่เกิดขึ้น

คลิปเสียง หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 : วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ช่วยจัดการกับอารมณ์ลบที่เกิดขึ้น

Position: 901 (43 views)

messageImage_1635728738359.pdf

คลิปเสียง หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 : วันที่ 3 สติในการกินช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัย

คลิปเสียง หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 : วันที่ 3 สติในการกินช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัย

Position: 837 (47 views)

messageImage_1635493654088.pdf

คลิปเสียง หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 : วันที่ 1 ฝึกสมาธิช่วยลดความว้าวุ่นใจจากโรคโควิด-19

หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 วันที่ 1 ฝึกสมาธิช่วยลดความว้าวุ่นใจจากโรคโควิด-19

Position: 591 (68 views)

163547939373011.pdf

คลิปเสียง ดูแลใจผู้สูงวัยอย่างไรไม่ให้วิตกกังวลกับโควิด-19 (ภาษาไทย/ภาษามลายู)

ดูแลใจผู้สูงวัยอย่างไรไม่ให้วิตกกังวลกับโควิด-19 (ภาษาไทย/ภาษามลายู)

Position: 679 (59 views)

163547939373011.pdf

คลิปเสียง การดูแลใจผู้สูงวัยไม่ให้วิตกกังวลกับโรคโควิด-19 (ภาษาอีสาน)

การดูแลใจ ผู้สูงวัยไม่ให้วิตกกังวลกับโรคโควิด-19

Position: 560 (73 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X