คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: 3 ไม่ 3 ต้อง

90099332_1211771672326380_5458118356143964160_n.pdf
กรมสุขภาพจิตอยากให้คนไทยทุกคน หันกลับมาดูแลตนเอง ด้วย 3 ไม่ 3 ต้อง

3 ไม่
1.ไม่นำเชื้อเข้าตัว รักษาสุขอนามัยส่วนตน กินของร้อน ช้อนของฉัน หมั่นล้างมือ ออกกำลังกาย
2.ไม่นำเชื้อเข้าบ้าน บ้านต้องปลอดเชื้อ คนในบ้านสำคัญ เมื่อออกจากบ้านควรสวมเสื้อคลุม…

Position: 1016 (267 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2