คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: GUARD DON'T FALL

3 (2).pdf
ตอนนี้แม้การติดเชื้อจะลดลง....แต่ก็ยังคงประมาทไม่ได้......ขอให้ทุกคนโปรดช่วยกัน Physical Distancing ต่อไปอีก...เราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับ "การ์ดอย่าตก'...We are Guard Don't Fall..
ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ …

Position: 781 (375 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2