คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (26 total)

  • Creator is exactly "กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง"

Screenshot 2021-11-25 094107 (1).pdf
กิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยสุรา

Position: 956 (274 views)

Screenshot 2021-11-24 132707.jpg
โดย สุพรรณิกา ไชยวรรณ์ โภชนากรชำนาญงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

Position: 1034 (262 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2