คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Date is exactly "2021-05-21"

1647509224487.jpg
video ส่งต่องาน ส่งต่อสุข มีเนื้อหาประกอบด้วย

การทบทวนเชิงบวกซึ่งประกอบด้วย

ประทับใจ
ได้รู้เพิ่ม
เริ่มไปใช้
ให้แนะนำ

ตัวอย่าง การส่งต่องาน การส่งต่อความสุข

การทำ Positive After Action Review (PAAR)

Position: 1117 (37 views)

messageImage_1635735088842.pdf
video กิจกรรมออกกำลังกาย กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อแกนกลาง สำหรับเด็ก โดย นักกายภาพบำบัดเด็ก

Position: 955 (89 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2