ส่งต่องาน ส่งต่อสุข

Dublin Core

Description

video ส่งต่องาน ส่งต่อสุข มีเนื้อหาประกอบด้วย

การทบทวนเชิงบวกซึ่งประกอบด้วย

ประทับใจ
ได้รู้เพิ่ม
เริ่มไปใช้
ให้แนะนำ

ตัวอย่าง การส่งต่องาน การส่งต่อความสุข

การทำ Positive After Action Review (PAAR)

Source

Date

Format

video

Language

Type

Date Created

2021-05-21

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking