คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Title is exactly "เทคนิคการคลายเครียดด้วยตนเอง"

โรลอัพ เทคนิคการคลายเครียดด้วยตนเอง.pdf
โรลอัพเทคนิคการคลายเครียดด้วยตนเอง ประกอบด้วย

การบริหารกายและจิตแบบชี่กง
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตยเอง (ฝึกหยุดความว้าวุ่นใจและมีสติ)

Position: 1005 (270 views)

สไลด์2.pdf
เทคนิคการคลายเครียดด้วยตนเอง

Position: 1099 (252 views)

ชุดการ์ดเทคนิคคลายเครียดด้วยตนเอง.pdf
เทคนิคการคลายเครียดด้วยตนเอง

Position: 1193 (203 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2