คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (208 total)

  • Type is exactly "infographic"

Screenshot (8).png
Infographic ให้ความรู้ในเรื่องการสร้างความสุข สำหรับผู้สูงอายุ ว่าแต่ละมิติสามารถสร้างได้อย่างไรบ้าง

Position: 1223 (131 views)

1 (10).pdf
กัญชา จัดเป็นสมุนไพรที่มีการใช้เพื่อการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย และได้ถูกบันทึกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในคัมภีร์ตำราแพทย์แผนไทยต่างๆ และได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ยากัญชาที่มีใช้ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีดังนี้ ตำรับยาศุขไสยาศน์ ข้อบ่งใช้ :…

Position: 1116 (246 views)

1 (9).pdf
พืชกระท่อมเป็นพืชไม้ยืนต้นที่เป็นพืชถื่นที่พบได้แถบเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ มักพบในบริเวณป่าดิบชื้นริมลำธารในประเทศไทยพบมากในภาคใต้ การดูดซึมและออกฤิทธ์ภายใน 30 นาที หลังจากรับประทานใบกระท่อม...

Position: 1137 (235 views)

1 (5).pdf
โรคหลายอัตลักษณ์ ชื่อโรคเดิม"โรคหลายบุคลิกภาพ" Mutiple Personality Disorder (MPD) เป็นโรคจิตเวชรูปแบบหนึ่ง ผู้ป่วยจะแสดงพฤติกรรม อารมณ์ ไม่ต่อเนื่อง สาเหตุของโรคอาจจะเกิดจากประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก บุคคลที่เป็นโรคหลายอัตลักษณ์…

Position: 1191 (206 views)

img_Szax1g8Ezn9Co2KP4sXiYhkhbbBgOZ (1).pdf
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เป็นอาการเจ็บป่วยชนิดหนึ่งซึ่งทำให้รู้สึก เช่น ไม่มีความสุข ซึมเศร้า จิตใจหม่นหมอง เป็นต้น สาเหตุทางกายจากโรคบางอย่างหรือจากยาบางชนิด สาเหตุทางจิตใจ ขาดสารสื่อประสาทบางชนิดในสมอง อารมณ์ตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ในชีวิต…

Position: 731 (323 views)

img_jDXGtoirTudz2ab5s5ltOE2ydvPk7n (1).pdf
infographic 9 เทคนิค ช่วยให้การนอนหลับของเราดีขึ้น 1) ออกกำลังกาย 2) กินกล้วยหอมสักผล นอน 3) หลีกเลี่ยงอาหารมือหนัก 4)หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ 5) เข้านอนให้เป็นเวลา 6) เข้านอนเมื่อร่างกายพร้อมที่จะนอน 7) จัดระเบียบห้องนอน 8) ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจก่อน…

Position: 1231 (116 views)

บอร์ดนิทรรศการ2(ป้องกันการฆ่าตัวตาย) (4).pdf
ปัญหาการฆ่าตัวตาย ป้องกันได้ see you tommorrow แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้
10 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย ดังนี้ ประสบปัญหาชีวิต ใช้สุรา ยาเสพติด นอนไม่หลับ วิตกกังวล อารมณ์แปรปรวน มีประวัติคนในครอบครัวเคย/พยายาม ไม่พูดกับใครหรือพูดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่…

Position: 1328 (6 views)

บอร์ดนิทรรศการ1(วัคซีนใจในชุมชน) (1).pdf
วัคซีนใจในชุมชน (Community Mental Health Vaccines) เพื่อส่งเสริม พลังใจแก้ปัญหาหรือวิกฤต ด้วยหลัก4 สร้าง 2 ใช้

Position: 887 (288 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2