คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (268 total)

  • Collection: Application/ infographic

stop-bullying.jpg
infographic Stop Cyber Bullying

Position: 1363 (101 views)

Sleep.jpg
นอนไม่หลับคืออาการที่ไม่สามารถหลับได้ตามเวลานอนปกติ มีหลายระดับ อาการเบื้องต้น หลับไม่สนิท หลับๆ ตื่นๆ กระทบต่อการดำเนินชีวิตเนื่องจากร่างกายไม่สามารถพักผ่อนได้เพียงพอ กดจุดปรับสมดุลช่วยหลับฝันดี จิตใจสงบ ผ่อนคลายด้วยตัวเอง

Position: 1375 (97 views)

eating2.jpg
infographic แยกกันทาน ต้านโควิด

Position: 1430 (80 views)

3 COVID.jpg
การปรับตัวกับความเครียดเรื้อรังจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ใส่ใจในสิ่งที่ทำแต่ละขณะ สำรวจและเรียนรู้สิ่งใหม่ในแต่ละวัน ส่งพลังบวกกับผู้คนรอบข้าง

Position: 1381 (95 views)

eating.jpg
infographic แยกกินเราอยู่ รวมหมู่เราเสี่ยง

Position: 1415 (84 views)

handicapped identity card.jpg
คำแนะนำการทำบัตรคนพิการ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรคนพิการ สถานที่ทำบัตรคนพิการ

Position: 1430 (80 views)

LongCOVID.jpg
อาการหลงเหลือของ "ลองโควิด" สุขภาพจิต ผิวหนัง ปอด ระบบประสาท หลอดเลือดและหัวใจ และอาการทั่วไป ทางการแพทย์ยังไม่พบสาเหตุชัดเจน อาจเป็นผลจากความผิดปกติภายในร่างกาย

Position: 1415 (84 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2