คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: แนวทางการดูแลผลกระทบทางจิตใจของตัวเองและคนใกล้ชิดเบื้องต้น

info 2.pdf
รมสุขภาพจิตขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมถึงขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้สูญเสีย
และผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่าน

ขอบคุณเจ้าที่ทุกคน หน่วยงานทุกที่ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในครั้งนี้

แต่เรากรมสุขภาพจิตและทีม MCATT…

Position: 837 (238 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2