Browse Items (1 total)

  • Tags: โควิดคิดบวก

c.pdf
Covid คิดบวก | 10 สิ่งที่ดีที่สุดที่ได้จากวิกฤตโควิด19

......ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือน แต่เกิดความเปลี่ยนแปลงมหาศาลในสังคม โควิด-19 อาจเป็นโรคร้ายที่น่ากลัวสำหรับใครบางคน มันอาจทำให้พวกเราต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ต้องตกงาน ขาดรายได้…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2