Browse Items (1 total)

  • Tags: video เพลง พลังใจ อึด ฮึด สู้

2.JPG
กรมสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

ประพันธ์ และ ขับร้องโดย บิทเติ้ล (ผู้ขับร้องเพลง ห้านาทีบรรลุธรรม)

เมื่อท้องฟ้าที่เคยสดใส มาเปลี่ยนสีไปในพริบตา
ต้องทำเช่นไร ถึงจะฟันฝ่า…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2