คู่มือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

Files

Dublin Core

Description

คู่มือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Rights

ลิขสิทธิ์ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Identifier

ISBN: 974-296-253-7

Date Copyrighted

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Text Item Type Metadata

Original Format

book

Citation

อรววรณ ดวงจันทร์, เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี, “คู่มือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed October 25, 2021, https://www.dmh-elibrary.org/items/show/126.
Notice créée par Chatree Wongkaew

Social Bookmarking

Position: 76 (474 views)

X