คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย

Dublin Core

Description

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Rights

ลิขสิทธิ์ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Identifier

ISBN: 974-291-590-3

Date Copyrighted

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Text Item Type Metadata

Original Format

report
Notice créée par Chatree Wongkaew

Social Bookmarking

Position: 373 (835 views)