วัคซีนใจในชุมชน

Dublin Core

Description

วัคซีนใจในชุมชน โดยใช้มาตราการ 4 สร้าง ได้แก่

สร้างความรู้สึกปลอดภัยในชุมชน
สร้างความหวังในชุมชน
สร้างความรู้สึกสงบ
สร้างความเข้าใจและให้โอกาสคนในชุมชน

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking