คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้รับยากลุ่ม Valproate

Dublin Core

Description

การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้รับยากลุ่ม Valproate การศึกษาวิจัยนี้เพื่อพยาบาลจิตเวชเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการใช้ยาให้เกิดประสิทธิผลในการรักษา ช่วยให้ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีต่อการรักษา

Source

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Publisher

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Type

Date Created

2006

Extent

A4 : (3), 56 หน้า

Rights Holder

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1239 (109 views)