วันฟ้าใส: จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์

Dublin Core

Description

แปลงและเรียบเรียงจาก เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์ วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

Format

PDF

Identifier

ISBN: 974-296-244-8

Date Copyrighted

Text Item Type Metadata

Original Format

paper

Social Bookmarking