คลังความรู้ทางวิชาการในด้านสุขภาพจิต และคลังเอกสารดิจิทัล ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Recently Added Items

บริการดูแลจิตใจทางโรศัพท์ V5-01 (1) (1).pdf

สายด่วนสุขภาพจิต ( Hotline สำหรับบุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

สายด่วนสุขภาพจิต ( Hotline สำหรับบุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

ร่าง-แนวทางการดูแลจิตใจ-ภาวะวิกฤต-COVID-19-(Version-2-Orange)-ปรับครั้งที่-5.pdf

แนวทางการดูแลจิตใจภาวะวิกฤต-COVID-19 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11

แนวทางการดูแลจิตใจภาวะวิกฤต-COVID-19 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11

ตอนที่ 4  5 ข้อ  ดูแลใจไม่ให้หมดไฟในการทำงาน.mp3

คลิปเสียงเรื่อง 5 ข้อ ดูแลใจไม่ให้หมดไฟในการทำงาน

คลิปเสียงเรื่อง 5 ข้อ ดูแลใจไม่ให้หมดไฟในการทำงาน

สื่อคลายเครียด ต่างด้าว.pdf

9 วิธีจัดการความเครียด (ภาษาพม่า)

9 วิธีจัดการความเครียด (ภาษาพม่า)

แผ่นพับเช็คสุขภาพใจ com.pdf

แผ่นพับเรื่อง เช็คสุขภาพใจในสถานการณ์โควิด-19

แผ่นพับเรื่อง เช็คสุขภาพใจ ในสถานการณ์โควิด-19

160214643912693868502049.pdf

ผลการดำเนินงานวัคซีนครอบครัว

ผลการดำเนินงานวัคซีนครอบครัว

160214697112693691323734.pdf

การ์ดตรวจเช็คสุขภาพทางใจ mental health check in

การ์ดตรวจเช็คสุขภาพทางใจ mental health check in

1602150320147137.pdf

แผ่นพับครอบครัวสร้างพลังใจสู้ไวรัส COVID-19

แผ่นพับครอบครัวสร้างพลังใจสู้ไวรัส COVID-19

X