คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ความชุกของกลุ่มโรควิตกกังวลของคนไทย: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566

an_info.png

Dublin Core

Description

ผลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566
คนไทย 1.3 ล้านคน เคยเป็นกลุ่มโรควิตกกังวล ครั้งใดครั้งหนึ่งในชีวิต
โรคแพนิค (Panic disorder) พบสูงสุดในกลุ่มนี้: 4.5 แสนคน
พื้นที่สูงสุด: ใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ร้อยละ 5
กลุ่มเสี่ยง: ผู้หญิงมากกว่า ผู้ชาย1.3 เท่า วัยรุ่น – วัยทำงานตอนต้น (18-24 ปี) สูงกว่าวัยอื่น
กลุ่มโรควิตกกังวล มีอาการได้ทั้งทางกาย (เช่น ปวดหัว ใจสั่น นอนไม่หลับ) และ/หรือจิตใจ (ตื่นตระหนก กลัว หงุดหงิด ไม่สบายใจ) ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันได้

Source

https://drive.google.com/file/d/17RVFg2oy0J5bqY4NWRuQnFc9DDTEgcke/view?usp=share_link

Publisher

กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2024-07-01

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมุสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 1223 (369 views)