คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (13 total)

  • Creator is exactly "ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10"

แนวทางการดูแลจิตใจ หลังสถานการณ์โควิด - 19 ส.pdf
คู่มือการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

Position: 360 (265 views)

1639036296584.pdf
ดูแลใจไม่ burnout

Position: 744 (110 views)

1639034721795.pdf
บ้านเรา ห่างกันสักพักแต่รักกันเหมือนเดิม

Position: 828 (103 views)

90941785_1216686605168220_481359198433574912_n11.pdf
คลิปเสียงเรื่อง 5 ข้อ ดูแลใจไม่ให้หมดไฟในการทำงาน

Position: 607 (131 views)

ตอนที่ 2 ครอบครัวจิตดี ตอน ความเข้มแข็งทางใจ.png
พลังสุขภาพจิต หรือความเข้มแข็งทางใจ คือพลังภายในใจของแต่ละคนที่ใช้ในการเผชิญปัญหา อุปสรรค ให้สามารถลุกขึ้นยืนหยัดสู้กับปัญหา กลับมามีแรงกายแรงใจในการเดินต่อไปข้างหน้าอีกครั้ง ประกอบไปด้วย พลังอึด พลังฮึด พลังสู้ รายละเอียดเพิ่มเติม…

Position: 516 (169 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2