คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (198 total)

  • Type is exactly "หนังสือ"

drug.pdf
เอกสารความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เรื่องสารเสพติดพิษร้ายใกล้ตัวคุณ ผู้จัดทำได้ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดและสุขภาพจิต

Position: 1223 (12 views)

ilovepdf_merged (5).pdf
หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่องน่ารู้ที่ศูนย์สุขวิทยาจิตบรรจงจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตให้ถึงมีอพ่อ แม่ ผู้ปกครอง โดยนำบทความที่ผลิตเผยแพรในรูปของแผ่นพับที่จัดทำโดยนักวิชาการของศูนย์สุขวิทยาจิต…

Position: 1275 (3 views)

เข้าถึงใจเด็กไทยยุคไซเบอร์ รวมเล่ม.pdf
หนังสือเข้าถึง เข้าใจ เด็กไทยยุคไซเบอร์ เป็นหนังสือที่มีจุดมุ่งหมายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลลูกหลานที่ชอบเล่นเกมมากเกินหรืออินเทอร์เน็ตจนเกินความเหมาะสม

Position: 1247 (7 views)

ilovepdf_merged (7).pdf
ปัญหาวัยเรียนเป็นปัญหาที่พบได้ทุกวัย ปัจจุบันพบว่าปัญหาเด็กไม่ยอมไปโรงเรียนมีจำนวนมากขึ้นซึ่งทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจ ศูนย์สุขวิทยาจิต ได้ให้บริการคลีนิคพิเศษ ในปัญหาเด็กไม่ยอมไปโรงเรียน โดยแพทย์หญิงเบญพร ปัญญายงและทีม และสร้างเสริมประสบการณ์ดังกล่าว…

Position: 1260 (5 views)

5.บทเรียนการจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร.pdf
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ผมได้เข้ามาเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ภายใต้วิสัยทัศน์ของอธิบดีกรมสุขภาพจิตในขณะนั้น (นายแพทย์ มล.สมชาย จักรพันธุ์) ที่ต้องการให้กลุ่มที่ปรึกษาฯ ทำหน้าที่เป็น “มันสมอง” หรือมือวิชาการให้กับผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต…

Position: 1165 (72 views)

2.ศาสตร์ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต.pdf
ศาสตร์ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต เป็นการรวบรวมงานวิชาการ ทั้งในรูปแบบบทความต้นแบบและการสัมภาษณ์ ในงานส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตของผม ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นการทำงานจนกระทั่งเกษียณอายุ โดยจัดลำดับเนื้อหาไปตามช่วงวัย…

Position: 1123 (104 views)

1.ประสบการณ์การทำงานสุขภาพจิต.pdf
ผู้แต่งทำงานด้านสุขภาพจิต ตั้งแต่จบเป็นจิตแพทย์ในปี 2528 ถ้าไม่นับ 2 ปีที่ไปเรียนต่อที่เยอรมัน เป็นเวลา 30 ปีพอดี หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการนำเสนอในลักษณะของประสบการณ์การทำงานเป็นด้านๆ ตั้งแต่การทำงานในศูนย์สุขวิทยาจิต การทำงานด้านการศึกษา…

Position: 1144 (83 views)

การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้.pdf
กรมสุขภาพจิต เป็นที่รู้จักว่าเป็นหน่วยงานราชการที่มีความสามารถและความเข้มแข็งในการจัดการความรู้ จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และทีมจัดการความรู้ที่เข้มแข็งทำงานอย่างต่อเนื่อง สมควรแก่ “การจัดการความรู้” เพื่อประโยชน์กับผู้สนใจด้านนี้…

Position: 826 (176 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2