คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ข่าวไหนจริงปลอม

83676268_1171953112974903_4577189996452118528_n (1).pdf
Infographic เช็คอย่างไร? ข่าวไหนจริงหรือปลอม !!

ในข่วงนี้มีข่าวลือและข่าวปลอมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กระจายระบาดบนโลกโซเชียลมากมาย กรมสุขภาพจิตอยากให้ทุกคนตั้งสติในการเสพข่าว ใช้วิจารณญาณในการอ่าน คอมเมนท์ และแชร์ข้อมูลต่างๆ นะครับ…

Position: 994 (215 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2