infographic เช็ตอย่างไร ข่าวไหนจริงปลอม

Dublin Core

Description

Infographic เช็คอย่างไร? ข่าวไหนจริงหรือปลอม !!

ในข่วงนี้มีข่าวลือและข่าวปลอมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กระจายระบาดบนโลกโซเชียลมากมาย กรมสุขภาพจิตอยากให้ทุกคนตั้งสติในการเสพข่าว ใช้วิจารณญาณในการอ่าน คอมเมนท์ และแชร์ข้อมูลต่างๆ นะครับ

“ตระหนักแต่ไม่ตระหนก”

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2020-01-27

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking