Browse Items (1 total)

  • Tags: คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า

97803827_1262894673880746_5541726882472394752_n.pdf
หากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความเหนื่อยล้าเรื้อรัง รู้สึกเครียด ท้อแท้ หงุดหงิด วิตกกังวล เบื่อหน่ายซึมเศร้าโปรด'อย่าโทษตัวเอง' แต่ควร 'ดูแลตัวเอง' ด้วยการหาเวลาพัก หรือขอความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2