Browse Items (1 total)

  • Tags: สติควบคุมอารมณ์

92201494_1228558797314334_1240486915585605632_n (1).pdf
หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19
.
.
การดูแลจิตใจตนเองระหว่างอยู่บ้าน 14 วันเป็นสิ่งสำคัญ การฝึกจิตพื้นฐานจะอยู่ในกิจกรรมประจำวันในระยะเวลา 20-30 นาทีต่อวัน ทั้งหมด 8 วัน
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2