คลิปเสียง หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ช่วยจัดการกับอารมณ์ ลบที่เกิดขึ้น

Dublin Core

Description

หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19
.
.
การดูแลจิตใจตนเองระหว่างอยู่บ้าน 14 วันเป็นสิ่งสำคัญ การฝึกจิตพื้นฐานจะอยู่ในกิจกรรมประจำวันในระยะเวลา 20-30 นาทีต่อวัน ทั้งหมด 8 วัน

Date

Format

คลิปเสียง

Language

Date Created

2021-11-03

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking