Browse Items (2 total)

  • Tags: หมดไฟ

โรลอัพ 5 วิธี ดูแลใจคนทำงานไม่ให้หมดไฟ.pdf
infographic 5 วิธีดูแลใจคนทำงานไม่ให้หมดไฟ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

วิธีการดูแลสุขภาพใจของคนทำงาน ได้แก่
หมั่นสังเกตอารมณ์
ดูแลคนที่เรารัก
ดูแลใจเพื่อนร่วมงาน
รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
รับการดูแลใจ

Burn out.pdf
infographic เติมพลังใจในวันที่กำลังจะหมดไฟฝึกใจ ประกอบด้วย

ฝึกดีใจกับตัวเอง
ใช้ชีวิตอย่างมีความหวัง
ยอมรับความเป็นมนุษย์
หาเวลาทำกิจกรรม
ฝึกปิดสวิทซ์เรื่องงานเมื่ออยู่บ้าน
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2