Browse Items (1 total)

  • Tags: เด็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร

child anti mask.pdf
เด็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร

ใส่ให้ดู เพราะเด็กวัย1ขวบสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่ได้

ใส่ให้พี่ตุ๊กตาตัวโปรด อาจดึงดูดความสนใจให้เด็กๆอยากมีเพื่อนใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยกัน

เลือกขนาดให้พอดี…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2