คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: โรคระบาด

WHO_6MARCH_คำแนะนำด้านสุขภาพจิต COVID outbreak.pdf
องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลัง เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ตามวิกฤติการที่เกิดขึ้นกำลังก่อความเครียดในหมู่ประชาชน ดังนั้นองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานด้านสุขภาพจิต…

Position: 258 (921 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2