เลือกดูจากรายการ


-3.1.pdf

แผ่นพับเรื่อง สร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน สู้ภัยโควิด-19

สร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน สู้ภัยโควิด-19

Position: 927 (6 views)

COVID-19.pdf

infographic เรื่อง เด็กออทิสติก ควรรู้อะไรบ้างในสถานการณ์ของ COVID-19

เด็กออทิสติก ควรรู้อะไรบ้างในสถานการณ์ของ COVID-19

Position: 861 (15 views)

ผู้สูงอายุหายเครียด (1).pdf

infographic วิธีช่วยผู้สูงวัยหายเครียดช่วง COVID

วิธีช่วยผู้สูงวัยหายเครียดช่วง COVID

Position: 835 (20 views)

คำแนะนำกรณีใกล้ชิด ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (1).pdf

infographic คำแนะนำกรณีผู้ใกล้ชิดติดเชื้อ COVID-19

infographic คำแนะนำกรณีผู้ใกล้ชิดติดเชื้อ COVID-19

Position: 814 (22 views)

mp 3 7.mp3

คลิปเสียง 5 ข้อควรใช้ดูแลใจผู้พิการในสถานการโควิด – 19 (ภาษาไทย)

5 ข้อควรใช้ดูแลใจผู้พิการในสถานการโควิด – 19 (ภาษาไทย)

Position: 761 (26 views)

1.pdf

infographic ในยามประเทศชาติเจอวิกฤติ COVID-19 คุณก็เป็น HERO ได้

ในนยามประเทศชาติเจอวิกฤติ COVID-19 คุณก็เป็น HERO ได้

Position: 814 (22 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X