คําแนะนําด้านสุขภาพจิตในช่วงการระบาดของ COVID-19 (Mental Health Considerations during COVID-19 Outbreak) 6 มีนาคม 2563

Dublin Core

Description

องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลัง เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ตามวิกฤติการที่เกิดขึ้นกำลังก่อความเครียดในหมู่ประชาชน ดังนั้นองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานด้านสุขภาพจิต จึงมีข้อเสนอแนะทางด้านสุขภาพจิตเพื่อใช้เป็นแนวทางการดูแลอารมณ์และจิตใจในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking