Browse Items (1 total)

  • Tags: 5 วิธีการผ่อนคลายที่ได้ผลในยุคโควิด

3 (2).pdf
5 วิธีการผ่อนคลายที่ได้ผลในยุคโควิด
ทุกคนมีความเครียดเป็นปกติในชีวิตประจำวัน เมื่อเกิดความเครียดจะส่งผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้น ทำให้เกิดอาการปวดหัว หายใจไม่อิ่ม นอนไม่หลับ วิตกกังวล ปวดท้อง ความเครียดระยะยาว (เรื้อรัง)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2