Browse Items (1 total)

  • Tags: 5 วิธีรับมือฝุ่นละอองPM2.5เกินค่ามาตรฐาน

dust.pdf
infographic 5 วิธีรับมือฝุ่นละอองPM2.5เกินค่ามาตรฐาน
.
.
.
สถานการณ์ในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองPM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบหรือรู้สึกเครียดและวิตกกังวลต่อสุขภาพได้ กรมสุขภาพจิตขอแนะ 5…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2