Browse Items (1 total)

  • Tags: 9 เคล็ดลับคุณพ่อมือโปรเลี้ยงลูกชาย

9 tricks for dad boy.pdf
1. ให้เขารับรู้ถึงความรักของพ่อ
การแสดงความรักไม่ใช่เพียงแค่การซื้อของหรือการสอนสิ่งต่างๆเท่านั้น แต่เป็นความเข้าใจและการรับฟังระหว่างพ่อ-ลูก แม้บางครั้งลูกจะทำให้ผิดหวังบ้างก็จงแสดงให้เขารู้เสมอว่าเรารัก

2.…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2