Browse Items (1 total)

  • Tags: pba

pba.pdf
“วาคีน ฟินิกซ์” ผู้รับบทบาทเป็น “อาร์เธอร์ เฟล็ก” หรือ “Joker” ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆมากมายว่า เขาได้ทำการบ้านอย่างหนักในการถ่ายทอดเรื่องราวของโจ๊กเกอร์บนจอภาพยนตร์ให้สมบทบาทที่สุด โดยเฉพาะการศึกษาวิธี”การหัวเราะแบบโจ๊กเกอร์” จากผู้ป่วยที่มีอาการ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2