กิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับเด็กสมาธิสั้น

Dublin Core

Description

แผ่นพับกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับเด็กสมาธิสั้น มีเนิ้อหาประกอบด้วย เช่น

การฝึกการกำหนดลมหายใจ
การนนั่งสมาธิ
กิจกรรมการเคลื่อนไหว
การเล่นเกมการศึกษา

Date

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking