คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ดื่มแล้วหย่อนก่อนติดเชื้อ

Dublin Core

Description

กล่องหย่อนแก้วน้ำ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่เหมาะสม ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล และ
มีแนวทางในการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลให้แก่ผู้ป่วย
โรคจิตเวชเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Publisher

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

Date

Format

Language

Date Created

2022

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

8 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1294 (229 views)