ช่วยหนูคลายทุกข์สึนามิ

Dublin Core

Description

การฟื้นฟูสุขภาพจิตจากเหตุการณ์สึนามิ ของเด็กแต่ละวัย ปัญหาสุขภาพจิตที่อาจที่เกิดขึ้นและการช่วยเหลือเด็ก ซึ่งพ่อแม่ครู ญาติๆ และอาสาสมัครต่างๆ จะได้เข้าใจเด็กมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเด็กต่อไป

Date

Rights

ลิขสิทธิ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

PDF

Identifier

ISBN: 974-415-174-9

Date Copyrighted

Text Item Type Metadata

Original Format

book

Social Bookmarking