คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2020-04-18"

92461122_1230227620480785_53947452117483520_n.pdf
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในภาวะวิกฤต COVID-19
.
.
ผู้ป่วยที่มีการดูแลสุขอนามัยไม่ดี
เน้นย้ำการล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ไม่สัมผัสบริเวณใบหน้า…

Position: 551 (156 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2