คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

infographic การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในภาวะวิกฤต COVID-19

Dublin Core

Description

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในภาวะวิกฤต COVID-19
.
.
ผู้ป่วยที่มีการดูแลสุขอนามัยไม่ดี
เน้นย้ำการล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ไม่สัมผัสบริเวณใบหน้า อาจฝึกให้เอามือล้วงกกระเป๋า

ผู้ป่วยวัยรุ่นที่ควบคุมพฤติกรรมตนเองไม่ได้
ควรเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดในบ้าน เช่น อ่านหนังสือ ทำงานศิลปะหรืองานอดิเรก ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนผ่านออนไลน์

ผู้ป่วยโรคทางอารมณ์
รับฟังและให้กำลังใจ ทำความเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริง ลดการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งจริงและเท็จ

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชควรหาเวลาผ่อนคลายและให้กำลังใจตนเองให้เข้มแข็ง หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดความเครียดหรือวิตกกังวลอย่างมาก ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2020-04-18

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 549 (151 views)