คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (7 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2020-04-19"

ละครวิทยุ กักตัวไม่กักใจ​ ชุมชนร่วมใจสู้ภัยโควิด (ภาษาอีสาน).pdf
ละครวิทยุ นำเสนอวิธีการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติตัวเมื่อต้องกักตัวเนื่องจากการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และเรื่องของการอธิบายให้คนในชุมชนได้เข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่ต้องกักตัว เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Position: 341 (289 views)

Spot Sound 7 แบบประเมินความเครียด แบบคัดกรองซึมเศร้า COVID 19 (ภาษาอีสาน).pdf
คลิปเสียง Spot Sound แนะให้สังเกตตัวเอง ว่ากำลังมีความเครียดหรือประสบกับภาวะซึมเสร้าอยู่หรือไม่ โดยพิจารณาจากลักษณะอาการต่าง ๆ ที่นำเสนอในคลิปเสียง

Position: 347 (279 views)

Spot Sound 7 วิธีดูแลใจ สู้ไวรัส COVID 19 (ภาษาอีสาน).pdf
คลิปเสียง Spot Sound จาก Infographic แนะนำ 7 วิธีดูแลใจ สู้ไวรัส COVID-19 ในรูปแบบของภาษาอิสาน เป็นคำอธิบายที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายและไม่เครียดอีกด้วย

Position: 363 (261 views)

Spot Sound ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 (ภาษาอีสาน).pdf
อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นลักษณะอาการ การติดต่อ และวิธีการป้องกันตนเอง จะเป็นอย่างไรและต้องทำอะไรบ้างนั้น สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้จากคลิปเสียง spot sound คลิปนี้

Position: 425 (218 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2