คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คลิปเสียง การคัดกรองภาวะความเครียด ภาวะซึมเศร้า ในช่วงสถานการณ์ COVID-19" (ภาษาอีสาน)

Dublin Core

Description

การคัดกรองภาวะความเครียด ภาวะซึมเศร้า ในช่วงสถานการณ์ COVID-19" (ภาษาอีสาน)

Publisher

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Date

Format

Language

Type

Date Created

2020-04-19

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Has Part

Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 759 (314 views)